ประกาศสิ้นสุดการใช้บัญชีสำรองนักเรียนม.1,4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 Click

ประกาศสิ้นสุดการใช้บัญชีสำรองนักเรียนม.1,4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 Click

ยืนยันสัญญาข้อตกลงการเป็นนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 Click

ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.4 (Gifted) ปีการศึกษา 2564 Click

ส่งหลักฐานการชำระค่าเทอม ระดับชั้น ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2564 Click

ลด ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเงินสมาคมผู้ปกครองและครู Click การปรับลดค่าเทอมห้องเรียนปกติ การปรับลดค่าเทอมห้องเรียนพิเศษ
ขั้นตอนการชำระค่าเทอม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เงินสมาคมผู้ปกครองและนักเรียน

หนังสือรับรองการชำระเงินบำรุงการศึกษา Click

ขอผ่อนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษา Click

แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม Click

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 ณ 8 มิ.ย. 64 Click

อัพเดตข้อมูลจัดชั้นเรียนม.4 สายวิทย์-คณิต Click

ให้นักเรียนทุกคน เตรียมความพร้อมในการเริ่มออนไลน์ในวันที่ 1 มิ.ย. 64 ด้วยโปรแกรม microsoft team
โดยดาวน์โหลด microsoft team และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมล์และรหัสผ่าน ที่ครูที่ปรึกษาแจ้งให้ในไลน์กลุ่มห้อง
และให้ทดลองเข้า microsoft team ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้งและเข้าใช้
ในการล๊อคอิน จะต้องกด Set it up ที่ Phone และกรอกเบอร์โทร เพื่อให้ระบบส่งรหัส verify มาทาง sms
สำหรับนักเรียนใหม่ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็น Idตามด้วยเลขบัตรประชาชน เท่านั้น (ไอใหญ่ดีเล็ก)

รายชื่อจัดห้องเรียนนักเรียน ม.4 ปี 2564 Click
รายชื่อจัดห้องเรียนนักเรียน ม.1 ปี 2564 Click

เรียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ดำเนินการชำระเงินบำรุงการศึกษา ยอด 3500 บาท ระหว่างวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ท่านชำระเงินเพิ่มเติม จำนวน 50 บาท
ตามยอดเงินบำรุงการศึกษาในประกาศรับนักเรียน ลง วันที่ 10 มีนาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3550 บาท
ทั้งนี้เนื่องจากระบบการแจ้งยอดเงินในการรายงานตัวเกิดการผิดพลาด


มอบตัวกับงานทะเบียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปี 2564 Click

ส่งหลักฐานการชำระค่าเทอม ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (รายละเอียดค่าเทอมอยู่ในประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ) Click
กรณีไม่สามารถอัพโหลดเอกสารการชำระเงินในระบบได้ ผู้ปกครองสามารถนำส่งเอกสารได้ที่โรงเรียน ในวันที่มารับหนังสือเรียน

ส่งหลักฐานการชำระค่าเทอม ระดับชั้น ม.4 ประเภทสอบเข้าห้องเรียนปกติ และ ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2564 Click