ส่งหลักฐานการชำระค่าเทอม ระดับชั้น ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2564 Click

แบบคำร้องขอยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Click pdf

ลด ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเงินสมาคมผู้ปกครองและครู Click การปรับลดค่าเทอมห้องเรียนปกติ การปรับลดค่าเทอมห้องเรียนพิเศษ
ขั้นตอนการชำระค่าเทอม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เงินสมาคมผู้ปกครองและนักเรียน

หนังสือรับรองการชำระเงินบำรุงการศึกษา Click

ขอผ่อนผันการชำระเงินบำรุงการศึกษา Click

แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม Click