ประกาศ
เรียน คณะครูและบุลคากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 และ วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 แต่งกายชุดสีดำล้วน
ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช