วันจันทร์ที่ 24 ก.ค. 60 นักเรียนม.ต้นไม่ต้องแต่งชุดลูกเสือ ให้ไปแต่งในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 60