นักเรียนสมัครเข้าระดับชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 64 Click
ประกาศ เรียกบัญชีสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2 Gifted ม.1 EP ม.1 Gifted ม.4 EP อังกฤษ-คณิต ม.4
ประกาศ รายชื่อสำรองหมดบัญชีห้องเรียนพิเศษ EP วิทย์-คณิต ม.4 EP อังกฤษ-คณิต ม.4
ประกาศ เรียกบัญชีสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1 EP ม.1 Gifted ม.4 EP อังกฤษ-คณิต ม.4 EP วิทย์-คณิต ม.4
มอบตัว online ห้องเรียนพิเศษ และนำเอกสารมาส่งในวันมอบตัว Click
ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 EP Gifted
ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.4 EP อังกฤษ-คณิต EP วิทย์-คณิต Gifted
ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ม.1 ม.4
ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ม.1 ม.4
เอกสารตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
เอกสารรับรองนักเรียนในเขตพื้นที่
ประกาศเขตพื้นที่บริการ