ผู้มีสิทธิ์สอบโปรดให้ข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Click
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 ความสามารถพิเศษ แก้ไขความสามารถพิเศษว่ายน้ำ ในเขต นอกเขตพื้นที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 Click
ประกาศเรียกบัญชีสำรองสอบคัดเลือกนักเรียนม.4 ห้องเรียนพิเศษ Gifted ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 Click
แจ้งตารางสอบและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1,4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 Click
ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว นักเรียนม.1,4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 Click
นักเรียนชั้นม.1 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้หลังวันที่ 28 เม.ย. 64 เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการสมัครเข้าระดับชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ Click
ขั้นตอนการสมัครเข้าระดับชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ Click
นักเรียนสมัครเข้าระดับชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 12-23 เม.ย. 64 และอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 24-28 เม.ย. 64 Click
แนวทางการรับสมัครนักเรียนม.1 ห้องเรียนปกติ Click
นักเรียนสมัครเข้าระดับชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ และอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 24-28 เม.ย. 64 Click
แนวทางการรับสมัครนักเรียนม.4 ห้องเรียนปกติ Click
ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ม.1 ม.4
เอกสารตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
เอกสารรับรองนักเรียนในเขตพื้นที่
ประกาศเขตพื้นที่บริการ