รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2562 Click
แนวปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบ Pre-Entrance ม.1 Click
 
ประกาศผลคะแนนสอบ PRE-ENTRANCE-M.1-2562 Click
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ClickHere