เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คำร้อง ทำนอง อร่าม ขาวสะอาด


ธงพระเกี้ยวชมพูพลิ้วดูงามสง่า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สถาบัน การศึกษาเยาวชน พวกเราเริ่มต้นด้วยการรักเรียน

รวมกันมั่นคงในความพากเพียร ผลลัพธ์หมุนเวียนกลับมาถึงตน

เพื่อสังคม เพื่อชาติไทย สามัคคีมีไว้ ผลดียิ่งใหญ่เลิศล้น

ชมพูโบกสะบัดพระเกี้ยวเด่นชัดทุก ๆ คน สถาบันเริ่มต้นเด่นดี…(ซ้ำ)

…พระเกี้ยวชมพู คู่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ดั่งสาย โลหิตเดียว ยึดเหนี่ยวด้วยพระเกี้ยวชมพูสดสี

ผูกมิตร ไมตรี ศักดิ์ศรีน้องพี่สมัครสมาน

เราต้อง มองไกล เพื่อไทยในอนาคตกาล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เจริญสุขศานต์ตลอดไป

เพลงศรีเตรียม

คำร้อง ประหยัด คำสิงห์
ทำนอง ยรรยงค์ เสลานนท์
ขับร้อง อุดม วัชรสกุณี (นำหมู่)


ศรีเอยศรีเตรียม นี้เป็นเยี่ยมมานาน เตรียมอุดมพัฒนาการเป็นที่กล่าวขานตลอดเวลา

เป็นศรีเตรียม ยอดเยี่ยมเสมอมา ลือกันว่าเก่งวิทยาจรรยางาม

ศรี ศรี วันนี้วันดีจริงเออ ได้มาเจอะเจอขอชมว่าสมดังนาม

เป็นศรีเตรียม จงพยายาม ให้เลื่องลือนามสมเป็นศรีเตรียมเรื่อยไป

พัฒนาการสถานถิ่นเตรียมอุดมศึกษา ร่วมแก้ปัญหาจะรักษาสืบไป

เราชื่นชมนิยมสุขสมฤทัย ตั้งปณิธานให้ลูกเตรียมสมใจดังปรารถนา

ขวัญใจพระเกี้ยวน้อย

คำร้อง ประหยัด คำสิงห์
ทำนอง ประหยัด คำสิงห์
ขับร้อง จันทิพย์ สุฐินบุตร


ขวัญเอย…ขวัญใจพระเกี้ยวน้อย เราเฝ้าคอยขวัญศิริมงคล

ขวัญเอย…ขวัญจิต มวลมิตรยินยล ขวัญจงดลทุกคนให้ชื่นใจ

มาเถิดมาขวัญเอย อย่าลืมเลยขวัญเอยจงแจ่มใส

ขวัญมาเถิดเอยขวัญมาอยู่ใกล้ เป็นขวัญใจให้แก่สถาบัน

ขวัญเอยขวัญมาชื่นชมยินดี ให้เป็นศรีเป็นพี่น้องผูกพันธ์

เป็นมิตรร่วมจิตริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสถาบันอันเป็นที่รัก

ชมพูพันธ์ทิพย์

คำร้อง ประหยัด คำสิงห์
ทำนอง ประหยัด คำสิงห์
ขับร้อง ประหยัด คำสิงห์


เห็นต้นชมพูพันธ์ทิพย์คราใด ยังมั่นในความหมายดังคำว่า

อดทนเข้มแข็งทุกกาลเวลา ชมพูพันธ์ทิพย์เตือนว่าอย่าท้อใจ

ถึงแดดร้อนลมฝนพรมลงมา หนาวแล้วหนา อากาศเป็นไฉน

ชมพูพันธ์ทิพย์คงยืนต้นไซร้ มิได้หวั่นไหวต่อกาลเวลา

เป็นสัญลักษณ์ประจักษ์แจ้ง ดั่งคำที่แถลงได้ชี้แจงมา

คอยเตือนให้ระลึกถึงทุกครา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ใต้ร่มชมพูพันธ์ทิพย์รื่นรมย์ ดอกสวยสมสีชมพูเบิกบาน

ผลสำเร็จก็หอมหวาน หวานชื่นเอยอดทนตรอมตรมขื่นขมมานาน

รำวงเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คำร้อง ประหยัด คำสิงห์
ทำนอง ประหยัด คำสิงห์
ขับร้อง หมู่


เตรียมอุดมฯพัฒนาการ นั่นคือสถานวิมานวิทยา

เตรียมอุดมเตรียมอุดมศึกษา เลื่องชื่อลือชาวิทยาเกรียงไกร

เตรียมอุดมสมนามดังว่า งามด้วยจรรยา ล้ำเลิศเกินใด

มีคุณธรรมประจำดวงใจ เทิดเอกลักษณ์ไทยคงไว้ตลอดกาล

รื่นรมย์สมหทัย รื่นรมย์สมหทัย สุขใจแสนเบิกบาน สุขใจแสนเบิกบาน

ชาวเตรียมอุดมพัฒนาการ สำเริงสำราญ ด้วยความชื่นชม

เตรียมอุดมสมนามสมชื่อ เป็นที่เลื่องลือสูงค่านิยม

เราพร้อมภูมิใจเทิดเตรียมอุดม เป็นที่รักชื่นชมนิยมทั่วกัน

หกปีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คำร้อง อุดม วัชรสกุณี
ทำนอง ประหยัด คำสิงห์
ขับร้อง รัชตพันธ์ - สุพรรณิกา - เจือนศักดิ์ - พรศุลี - บรรจงจิตต์ - ทิพยรักษ


(ช) โอ้...เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
(ญ) ประดุจดังบ้าน ทุกคนร่วมงานสรรสร้าง
(ช) เพื่อนพ้องพี่น้องสู้งานทุกอย่าง
(ญ) งานที่ร่วมสร้างได้สมดังปรารถนา

(ช) ดึกดื่นค่อนคืนเรายืนเคียงข้าง
(ญ) มิได้เว้นว่างติดตามเรื่อยมา
(ช) ถึงเหนื่อยแค่ไหนสู้ทนไม่บ่นว่า
(ญ) เพื่อเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการของเรา

(หมู่ ญ) หกปีที่ผ่านไปได้ผลทันตา
(หมู่ ช) เพราะเราร่วมพัฒนาทุกเวลาค่ำเช้า
(หมู่ ญ) สดชื่นเบิกบานมิคิดเลี่ยงงานหนักเบา
(หมู่ ช) ผองครูเราต่างพร้อมพูนคุณธรรม

(ญ) พวกเราอิ่มเอมปลื้มเปรมปรีดา
(ช) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเลิศล้ำ
(ญ) สิ่งไหนฝันใฝ่ร่วมใจกันทำ
(ช) กุศลน้อมนำทำสำเร็จแล้วเอย..
(หมู่) กุศลน้อมนำทำสำเร็จแล้วเอย...

ต.อ.พ. หนึ่งในสยาม

คำร้อง พรพิรุณ อ-พ.
ทำนอง พรพิรุณ อ-พ.
ขับร้อง พรศุลี วิชเวช


เอกสถาบันตระการ อ่าโอฬารสมานสมัครรักสามัคคี

พระเกี้ยวคือตราชี้บ่งศรี สร้างสรรค์นักเรียนดี ณ ที่นี้รวมวิชา

เด่นไสวไม่จืดจาง แลสล้างชมพูอร่ามและกรมท่า

ศรีศักดิ์แห่ง ต.อ.พ.นี่หนา รุ่งโรจน์และพัฒนาวินัยล้ำการเรียนเด่น

ชมพูพันทิพย์แผ่กิ่งใบ ทิวสนประดู่หูกวางร่มเย็น

แสงสุระเทวะนี้เสมือนเช่น ทิพสถาน ณ ดวงใจ

ครูก็ล้วนสามัคคี ศิษย์เรียนดีภาคภูมิเหลือที่ล้ำเลิศวินัย

ซื่อสัตย์ปัญญาพารุ่งโรจน์ไกล เลิศในวิชาเกินใคร และเลิศในคุณธรรม

คืนสู่เหย้า

คำร้อง ประหยัด คำสิงห์
ทำนอง ประหยัด คำสิงห์
ขับร้อง ยรรยงค์ - บรรจงจิตต์


(ญ) ถิ่นนี้ชื่นตา (ช)ถิ่นนี้ชื่นตา
(ญ) เยือกเย็นอุรา จำหาใดเทียบเท่า
(ช) ถิ่นใดไป่แม้นแดนดินของเรา
(ญ ช) ถิ่นเอยถิ่นเนาว์ สถาบันเก่าของเรานั่นไง

(ญ) เคยเรียนเขียนอ่าน (ช) ก็เคยเรียนเขียนอ่าน
(ญ) สดชื่นเบิกบานวิชาการเราได้
(ช) ตั้งใจศึกษาวิทยาเกรียงไกร
(ญ ช) อิ่มเอมอิ่มไหน จะอิ่มใจเท่าได้ร่ำเรียน

(หมู่) เชิญชวนกันนึกถึงความหลังเก่า ถิ่นศึกษาของเราฝึกหัดอ่านเขียน
ร่ำเรียนมาด้วยความพากเพียร ฝึกหัดอ่านเขียน จนคล่องแคล่วเอย

(ญ) จากไปหลายปีดีดัก (ช) จากไปหลายปีดีดัก
(ญ) ได้กลับมาทายทักพบกันเหมือนเคย
(ช) ได้มาเยือนไม่ละเลย
(ช) ขอเอื้อนคำเอ่ย คิดถึงจริงจริง
(ญ) ขอเอื้อนคำเอ่ย คิดถึงจริงจริง

(ช) ชื่อนี้ลือไกล (ญ)ชื่อไหนเทียมได้
(ช) เอ่ยชื่อชื่นใจเคยได้พึ่งพิง
(ญ) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยอดยิ่ง
(ญ ช) ถิ่นเคยพักพิง ชายหญิงร่วมเรียนมา

(ญ) วันนี้โชคดี (ช)วันนี้โชคดี
(ญ) คืนสู่แห่งนี้ที่รักดังชีวา
(ช) คืนสู่เหย้าฉันแสนชื่นอุรา
(ญ ช) เบิกบานชื่นตา สุขอุราในสถาบันเรา ชื่นใจ ชื่นใจ ชื่นใจ วัน..คืน..สู่..เหย้า

ลาก่อน

คำร้อง ประหยัด คำสิงห์
ทำนอง ประหยัด คำสิงห์
ขับร้อง จุรีย์ สงวนสัตย์


ลาก่อน....จำขอลา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

จำลาจากทั่งที่อยากอยู่นานแสนนาน ลาไกลบ้านสถานถิ่นเคยพักพิง

ลาก่อน...จำลาไกล แม้นอยู่แห่งไหนก็คิดถึงยิ่ง

ยังฝังจำซึ้งใจในทุกสิ่ง คราจากที่พักพิงยิ่งอาวรณ์อาลัย

ไม่เคยนึกฝันว่าสักวันต้องจาก เคยลำบากอยู่ร่วมกันมิหวั่นสิ่งใด

เห็นกิ่งชมพูพันธุ์ทิพย์เอนไกว พระพายลูบไล้มิทันไรก็หล่นลงมา

ลาก่อน...จำลาแล้ว เสียงกระซิบแผ่วชมพูพันธุ์ทิพย์กระซิบว่า

เมื่อดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงโรยลา นั่นคือสัญญาถึงเวลาจำจากเอย

วัยเรียน

คำร้อง น.พ.สุรินทร์ บุญะวิโรจน์
ทำนอง น.พ.สุรินทร์ บุญะวิโรจน์
ขับร้อง โฉมฉาย อรุณฉาน


เป็นนักเรียนเพียรเขียนอ่านงานครบถ้วน ต้องหมั่นทวนและฝึกหัดเรื่องการศึกษา

แม้งานใดเกิดสงสัยรีบค้นตำรา เกิดปัญหาถามคุณครูในหมู่พวกเรา

สามัคคี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ เสริมงานเพื่อนอย่าเชือนแชเขา

เพื่อสังคมเพื่อศึกษาอย่าทำหูเบา รีบช่วยเขาให้ลุล่วงทั้งปวงสมใจ

แม้การใดผิดกฎหมายต้องอย่ากรทำ จะต้องหักห้ามอย่าตามเพื่อฝูงชักจูงชักให้ ถามคุณครู ถามพ่อ แม่ จนแน่ใจ จึงทำได้ถูกหมดสิ้นสมจินตนา

เป็นนักเรียน ต้องภักดีมีสัจจะ มีธรรมะรักชาติ-กษัตริย์ อีกศาสนา

รักคุณครู ผู้มีกรุณา ผู้เมตตาชุบเลี้ยงให้จดจำไว้เอย

ไฟจิต

คำร้อง น.พ.สุรินทร์ บุญะวิโรจน์
ทำนอง น.พ.สุรินทร์ บุญะวิโรจน์
ขับร้อง ยรรยงค์ - ยงยุทธ , ดำรง - สุรินทร์


ไฟป่าน่ากลัวของชาวไพร สัตว์ใหญ่สัตว์น้อยผลอยตายพลัน

ไม้ใหญ่ไม้เล็กเหลือเถ้าถ่าน เป็นสุสานลานเตียนลื่นสะอื้นใจ

ไฟบ้านเผาผล้าญทั้งโลกา ตึกใหญ่ระฟ้าทะลายไป

ทรัพย์สินชีวินมะลายได้ เหลือซากไว้ไร้ที่อยู่หดหู่อุรา

การพนันขันแข่งร้อนแรงกว่าไฟ เข้าสิงในใจมอดไหม้ในพริบตา

ทั้งทรัพย์สินเก่าใหม่ต้องบรรลัย ยิ่งกว่ากู้ยืมมาโกงเข่นฆ่าชั่วช้าน่าอาจ

ไฟจิตผิดหวังมลายตัว แม้แต่ครอบครัวทะลายไป

พอ่ แม่ พี่ น้องรบกันได้ ไฟนั้นไซร้ โลภโกรธหลงจงหลีกไกล