ติดต่อสอบถาม

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
0-2722-7970-6, ( FAX ) 0-2321-3888

แผนที่ตั้งโรงเรียน

  • รถโดยสารประจำทาง ปอ 92 ปอ 11 ปอ 517
  • รถโดยสารสองแถว สาย 5 7 10 จากแมคแวลู
  • แอร์พอร์ตลิงค์ ลงสถานีหัวหมาก ต่อรถโดยสารสองแถว สาย 10
  • BTS สถานีอ่อนนุช ต่อรถสองแถว สาย 7
  • รถเมล์สาย 519 ลงหน้าแมคแวลู แล้วต่อรถสองแถว

เบอร์ภายใน

หน่วยงาน อาคาร เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการ เกียรติคุณ 102
เลขานุการผู้อำนวยการ เกียรติคุณ 103
แผนงาน เกียรติคุณ 177
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 5 104
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 4 123
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 141
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 12 208

หน่วยงาน อาคาร เบอร์ภายใน
การเงิน - พัสดุ 5 105
สารบรรณ 12 106

หน่วยงาน อาคาร เบอร์ภายใน
สำนักงานวิชาการ (วัดผล) 4 125
ห้องตารางสอน / ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรม 4 142
ห้องเอกสาร 4 126
ห้องทะเบียน 4 127
ห้องแนะแนว 5 120
ห้องสมุดชั้นล่าง 13 165
ห้องสมุดชั้น 2 13 166
ห้องสมุดสารสนเทศ IT (ชั้น2) 5 155, 205
ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น3) 5 116
ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น3) 5 118, 178
ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น4) 5 119

หน่วยงาน อาคาร เบอร์ภายใน
สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 140
ป้อมยาม หน้า ร.ร. 174
ห้องกิจกรรมนักเรียน (ห้องคณะสี) 1 209

หน่วยงาน อาคาร เบอร์ภายใน
สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 12 108, 109
ห้องกิจกรรมสหกรณ์ 1 124
ห้องพยาบาล 1 144
ห้องเจ้าหน้าที่โสตฯ โสตฯ 121
ห้องประชุมโสตฯ โสตฯ 122
ห้องควบคุมโสตฯ หอประชุม 157
ประชาสัมพันธ์ หน้า ร.ร. 0,101,180
สำนักงานเจ้าหน้าที่หลังโรงจอดรถตู้ ชั่วคราว 111
ห้องศูนย์โทรทัศน์ 5 117
ห้องควบคุมเครื่องขยายเสียง 5 220

หน่วยงาน อาคาร เบอร์ภายใน
ห้องพักครูชั้น 2 (ภาษาไทย 121) 1 145
ห้องเรียนสีเขียว 1 204
ห้องพักครูชั้น 2 (วิทย์ 421) 4 128
ห้องพักครูชั้น 2 (ห้องสมุดวิทย์ 423) 4 129
ห้องพักครูชั้น 3 (วิทย์ 431) 4 130
ห้องพักครูชั้น 4 (วิทย์ 441) 4 206
ห้องพักครูศิลปะ ก (713) 7 133
ห้องพักครูชั้น 2 (วิทย์ 722) 7 134
ห้องพักครูชั้น 3 (พาณิชย์ 732) 7 135
ห้องพักครูชั้น 4 (วิทย์ 742) 7 136
ห้องพักครูชั้น 2 (อังกฤษ 1028) 10 137
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (1026) 10 146
ห้องพักครูชั้น 3 (อังกฤษ 1038) 10 138
ห้องพักครูชั้น 4 (อังกฤษ 1048) 10 139
ห้องแผนงาน/ประกันคุณภาพ 10 207
ห้องเกียรติยศ 11 147
ห้องพักครูชั้น 2 (คหกรรม) 11 148
ห้องพักครูชั้น 3 (ศิลปะ ข) 11 149
ห้องพักครูชั้น 4 (ศิลปะ ข) 11 150
ห้องพักครูชั้น 2 (สังคม 1221) 12 110
ห้องพักครูชั้น 2 (สังคม 1226) 12 152
ห้องพักครูชั้น 3 (สังคม 1236) 12 153
ห้องพักครูชั้น 4 (จริยธรรม 1241) 12 154
ห้องพักครูชั้น 3 (พาณิชย์) 12 156
มัลติมีเดียชั้น 2 13 202
ห้องงานเหล็ก 13 167
ห้องงานไม้ / สำนักงานอาคารสถานที่ 13 168, 210
ห้องพักครูชั้น 2 (อังกฤษ 1323) 13 214
ห้องพักครูชั้น 3 (คอมฯ 1331) 13 213
ห้องพักครูชั้น 3 (ไฟฟ้า 1335) 13 169
ห้องพักครูชั้น 4 (อังกฤษ 1341) 13 158
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ คณิต 13 211
ห้องพักครูชั้น 5 (คณิต 1347) 13 170
ห้องพักครูชั้น 5 (คณิต) 13 171
ห้องพักครูชั้น 3 (1431) 14 212
ห้องพักครูชั้น 5 14 162
ห้องรับรองชมพูพันธ์ทิพย์ หอประชุม 159
ห้องพักครูพลศึกษา โรงพลศึกษา 143
ห้องอาหารเพ็ญไพรินทร์ โรงอาหารเล็ก 160
ห้องควบคุมสระน้ำ สระว่ายน้ำ 112
ห้องรับรองสระน้ำ สระว่ายน้ำ 113
ห้องโครงงาน วัชรสกุณี 131
ห้องพักครูชั้น 1 / ห้องพักครเวรชาย วัชรสกุณี 114
ห้องพักนักพัฒนา (เวรชาย) วัชรสกุณี 221
ห้องพักครูชั้น 2 วัชรสกุณี 115
ศูนย์สังคม หลังอาคารวัชรสกุณี 172
ห้องพักครูเกษตร / หอพัก เรือนเกษตร 164
ห้องทักษะดำรงชีวิต หน้า ร.ร. 179
บ้านพักครู บ้านพัก 163
ห้องพักนักพัฒนา บ้านพัก 161