ภาพกิจกรรมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเห็นภาพและรายละเอียดขนาดใหญ่ )
 
27 มิถุนายน 2560   :
  พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา
27 มิถุนายน 2560   :
  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
24 มิถุนายน 2560   :
  ค่ายผู้นำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
    โรคเอดส์และอบายมุข
22 มิถุนายน 2560   :
  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียน
22 มิถุนายน 2560   :
  บรรยายพิเศษ "ครูทอม แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่"
22 มิถุนายน 2560   :
  ทำบุญประจำสัปดาห์
22 มิถุนายน 2560   :
  ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.4-ม.6
21 มิถุนายน 2560   :
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคร้าย ออกกำลังกายวันพุธ
19 มิถุนายน 2560   :
  กิจกรรมส่งครูและนักเรียน พร้อมกล่าวอำลา
19 มิถุนายน 2560   :
  กิจกรรมส่งครูและนักเรียน พร้อมกล่าวอำลา2
19 มิถุนายน 2560   :
  ปฐมนิเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร
19 มิถุนายน 2560   :
  กิจกรรม"สัปดาห์ภาษาไทย"
17 มิถุนายน 2560   :
  อบรมโครงการอาสาจราจร Safety Zone T.U.P.
15 มิถุนายน 2560   :
  พิธีไหว้ครู
14 มิถุนายน 2560   :
  เตรียมพัฒน์ต้านโรคร้าย ออกกำลังกายวันพุธ
12 มิถุนายน 2560   :
  พิธีรับมอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
  และเหรียญจักรพรรดิมาลา
11 มิถุนายน 2560   :
พิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดี
10 มิถุนายน 2560   :
  สมัครนักศึกษาวิชาทหารหญิง
  8 มิถุนายน2560 ถึง  
  เรียนเสริมวันเสาร์
23 สิงหาคม 2560   
  
3 มิถุนายน 2560 :
  พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
8 มิถุนายน 2560    :
  ทำบุญประจำสัปดาห์
7 มิถุนายน 2560    :
  สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
5 มิถุนายน 2560    :
  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน 2560    :
  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
5 มิถุนายน 2560    :
  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
5 มิถุนายน 2560    :
  ฟังบรรยายการใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้อง
2 มิถุนายน 2560    :
  ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
1 มิถุนายน 2560    :
  ทำบุญประจำสัปดาห์
1 มิถุนายน 2560    :
  ตรวจสุขภาพนักเรียน
28 พฤษภาคม 2560    :
  ปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์
25 พฤษภาคม 2560    :
  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
25 พฤษภาคม 2560    :
  ตรวจพื้นที่น้ำท่วม
18 พฤษภาคม 2560    :
  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
17 พฤษภาคม 2560    :
  โครงการออมทรัพย์กับโรงเรียน
17 พฤษภาคม 2560    :
  ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
17 พฤษภาคม 2560    :
  มอบตัวนักเรียน รอบ 2
17 พฤษภาคม 2560    :
  ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับลูกกลับบ้าน
15 พฤษภาคม 2560    :
  การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560
11 พฤษภาคม 2560    :
  จัดห้องเรียน ต้อนรับลูกกลับบ้าน
9 พฤษภาคม 2560    :
  ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 พฤษภาคม 2560    :
  อบรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง
8 พฤษภาคม 2560    :
  ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม .1
7 พฤษภาคม 2560    :
  ประชุมผู้ปกครอง
4-5 พฤษภาคม 2560    :
  โครงการพัฒนาบุคลากร
4 พฤษภาคม 2560    :
  ศึกษาดูงาน
25 เมษายน 2560    :
  การประชุม OBECQA
24 เมษายน 2560    :
  ผู้อำนวยการกล่าวทักทายนักเรียน
24 เมษายน 2560    :
  การสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
22 เมษายน 2560    :
  นายไพรัช แสงทอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
22 เมษายน 2560    :
  การสอบครูผู้ช่วย
20 เมษายน 2560    :
  วันมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4
19 เมษายน 2560    :
  วันมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1
13 เมษายน 2560    :
  รดน้ำขอพรเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ไทย
7 เมษายน 2560    :
  จับฉลาก ม.1 เขตพื้นที่บริการ
6 เมษายน 2560    :
  ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4
5 เมษายน 2560    :
  ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1
4 เมษายน 2560    :
  ประกาศรายชื่อและรายงานตัว ม.4 (ม.3 เดิม)
1 เมษายน 2560    :
  
              
            

 


 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888